At kende vores personlige topstyrker er en kraftfuld viden, der får os til at forstå og nære det, der er rigtigt ved os i modsætning til vores fejl. Og den betragtning er hele essensen af positiv psykologi. 

Det har imidlertid vist sig, at mindre end 1/3 kender deres styrker. Så alene det at tage VIA Personstyrketesten vil give dig en værdifuld viden. Spørgsmålene i testen er bygget op, så din besvarelse udmønter sig i en unik fordeling af de 24 karakterstyrker, som man har fundet er universelle for os mennesker.

Din personligheds fingeraftryk

Alle styrker er positive, men de fordeler sig i meget forskellig grad i det enkelte menneske. Man kan sige, at det totale billede er din personligheds fingeraftryk.

Dine 5 topstyrker og fordelingen af de øvrige styrker er unikke for dig og påvirker dine beslutninger, præferencer og handlinger. Men jo mere bevidst du er om dine styrker – jo mere konstruktivt kan du bruge dem til at skabe større trivsel i dit liv. 


 

51 22 60 56 mariannemonrad@mail.dk  Skype:mariannemonrad